ZESPÓŁ

W trosce o klienta, Kancelaria zawarła umowy partnerskie z najlepszymi specjalistami w licznych dziedzinach prawa. Dzięki temu kancelaria jest w stanie zaoferować profesjonalną obsługę prawną, odpowiadającą na wszystkie zapotrzebowania klienta.

Hanna STYPULKOWSKA-GOUTIERRE

Adwokat, założycielka
 • Transakcje i umowy międzynarodowe
 • Prawo spółek i prawo inwestycyjne
 • Spory handlowe
 • Francuskie i europejskie prawo pracy

Mecenas Goutierre specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma szerokie doświadczenie w zakładaniu jednostek i spółek na terenie Francji oraz w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. Dzięki wysokim kwalifikacjom może prowadzić skutecznie lobbying na terenie Francji oraz reprezentować klientów przed europejskimi instytucjami wspólnotowymi. Jako jeden z nielicznych adwokatów może występować przed sądami w krajach UE w językach: francuskim, polskim, angielskim i włoskim.

Od 30 lat jest adwokatem w Paryżu. Była założycielką kancelarii BGS Law, po czym Partnerem europejskiej Kancelarii Koan w Paryżu. Obecnie prowadzi własną kancelarie prawną.

Mecenas Goutierre jest członkiem MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców, a także nieustannie od 2004 roku pełni funkcje Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji. W 2012 roku zostala powolana przez paryska Rade Adwokacka na funkcje Przedstawiciela Komisji przyjazni francusko – polskiej w celu wzmocnienia stosunkow miedzy Rada paryska i warszawska oraz wspierania wymian doswiadczalnych miedzy adwokatami obydwu krajow.

Jako współzałożyciel światowej sieci niezależnych kancelarii, Mackrell International, Mecenas Goutierre jest w stanie zaoferować pomoc prawna klientom na całym świecie.

Mecenas Goutierre o potrójnej narodowości (brytyjskiej, polskiej i francuskiej), posługująca się biegle pięcioma językami (francuskim angielskim polskim wloskim i rosyjskim), mająca szerokie doświadczenie w pomocy prawnej w międzynarodowym prawie handlowym, jest profesjonalnym doradcą dla przedsiębiorców na rynku francuskim.

Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi prawników może skutecznie działać we Francji, w Polsce i za granicą.

Jean-Laurent BOUREL

Adwokat, Partner
 • Prawo własności intelektualnej,
 • Prawo handlowe,
 • Prawo umów,
 • Transakcje międzynarodowe,
 • Prawo pracy,
 • Spory sądowe

Mecenas Jean-Laurent Bourel posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego (z uwzględnieniem zagadnień nieuczciwej konkurencji).

Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. Doradza w zakresie strategii obrony praw autorskich, znaków towarowych, nazw domen, projektów, reklam oraz praw w Internecie.

Jest również ekspertem w zakresie prawa handlowego, prawa umów oraz prawa pracy. Reprezentuje Klientów w postępowaniach gospodarczych i pracowniczych.

Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Paris I Sorbonne na kierunku Anglo-Amerykańskiego Prawa Gospodarczego oraz uzyskał dyplom LL.M. w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Handlowego w Fordham Law School w Nowym Jorku. Był beneficjentem stypendium „Fordham-Sorbonne”.

Wpisany na liste adwokacką w Paryżu w 2002 roku. Włada językiem francuskim i angielskim.

EWA GROCHOCIŃSKA

Adwokat przy Radzie adwokackiej w Paryżu
 • Francuskie i europejskie prawo pracy,
 • Delegowanie pracowników do Francji,
 • Transakcje i umowy międzynarodowe,
 • Postępowania egzekucyjne i ściąganie należnosci we Francji,
 • Spory CMR i prawo przewozowe

Mecenas Ewa Grochocińska zajmuje się doradztwem oraz prowadzeniem sporów we francuskim i europejskim prawie pracy.

Posiada doświadczenie w doradztwie firmom delegującym pracowników do Francji, jak również w prowadzeniu sporów przed sądem pracy.

Doradza w egzekucji wyroków i sciąganiu należnosci na terenie Francji, w prawie umów cywilnych i handlowych, prowadzi spory z dziedziny prawa przewozowego (CMR).

Jest absolwentką wydziału prawa biznesu międzynarodowego (Master 2 Droit des Affaires Internationales) oraz prawa umów cywilnych i handlowych (Master 2 Droit des Contrats) Paris Sud XI Faculté Jean Monnet oraz magistrem prawa prywatnego Paris I Panthéon-Sorbonne (Master 1 Droit privé).

Włada biegle językiem francuskim, polskim i angielskim.