Polsko – Francuska sytuacja gospodarcza
05 wrzesień 2012
w kategorii: Artykuły
Wywiad z prezes Polsko-Francuskiej Izby Handlowo-Przemysłowej, panią Goutierre, przeprowadzony podczas tegorocznego zjazdu MEDEF w sierpniu 2012. Pani prezes mówi o rozwoju współpracy Polsko-Francuskiej oraz korzyściach dla francuskich przedsiębiorstw wynikających z bliskiej odległości pomiędzy Warszawą, a Paryżem. Mecenas Goutierre wspomina również o rozwoju eksportu, technologii bio-eko w sektorze rolno-spożywczym oraz profitach dla polskich przedsiębiorstw przy współpracy z francuskimi firmami podwykonawczymi. Maitre Hania GOUTIERRE – Chambre de...
Więcej
RYNEK ROLNO-SPOŻYWCZY – JAK SKUTECZNIE SPRZEDAWAĆ WE FRANCJI?
05 wrzesień 2012
w kategorii: Artykuły
Polskie Ministerstwo Rolnictwa już w kwietniu br. opublikowało dane ekonomiczne ujawniające, że pod względem wartości produkcji sprzedanej w polskim eksporcie dominuje przemysł przetwórczy, którego udział wynosi ponad 83 proc. Natomiast główną branżą w tym przemyśle jest przetwórstwo spożywcze, którego udział przekracza 17%. Doskonałym przykładem korzystnych tendencji są niewątpliwie wyniki handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi (szczególną popularnością cieszą się produkty ekologiczne). Od lat Polska osiąga w tej dziedzinie bardzo dobre...
Więcej
ROZPORZĄDZENIE O POSTĘPOWANIU SPADKOWYM W GRANICACH UNII EUROPEJSKIEJ
05 wrzesień 2012
w kategorii: Artykuły
Sprawy spadkowe międzynarodowe często okazują sie bardzo skomplikowane ze względu na zróżnicowania w postępowaniu prawnym, bariery językowe, bariery kulturowe oraz trudny dostęp do informacji. Dnia 27 lipca br. (2012), między innymi dzięki staraniom polskiej Prezydencji, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego...
Więcej
Zagadnienia prawa przewozowego we Francji i w UE
08 sierpień 2012
w kategorii: Artykuły
Niektóre kraje narzucają limity dotyczące przewozów z Polski na kraje wschodnie, dla pojazdów przekraczających 3,5 tony. Często więc, przedsiębiorstwa przewozowe polskie szukają rozwiązań przy których nie ma tak drastycznych limitów na uzyskanie CEMT. Warunki założenia firmy transportowej we Francji są uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego, a także dekretem nr 99-752 z dnia 30 sierpnia 1999 oraz...
Więcej
Pozew zbiorowo zwolnionych pracowników odrzucony
07 sierpień 2012
w kategorii: Artykuły
Sąd Wielkiej Instancji w Paryżu odrzucił skargę 74 pracowników zwolnionych przez podwykonawcę znanej sieci perfumerii Marionnaud. Problemy pracowników działu logistyki Marionnaud rozpoczęły się w 2006 roku, kiedy to sieć perfumerii postanowiła zlecić usługi logistyczne zewnętrznej firmie. Zawarta na 6 lat umowa, na podstawie której powstała CEPL (Europejska Spółka Usług Logistycznych), zakładała także przeniesienie dotychczasowych pracowników działu logistyki do nowej jednostki. Na początku 2011 roku Marionnaud wypowiedział CEPL umowę o świadczenie usług...
Więcej
Pułapki francuskiego prawa pracy
07 sierpień 2012
w kategorii: Artykuły
Francuskie prawo pracy jest prawem bardzo różnorodnym i skomplikowanym, które nieustannie się zmienia i którym należy posługiwać się z zachowaniem należytej ostrożności. Różnorodność przepisów, ich złożony charakter, ciągłe zmiany ustaw i rozporządzeń prawnych oraz orzecznictwa sądów narażają strony stosunku pracy na ryzyko dopuszczenia się błędów i nieprawidłowości. W rzeczywistości kodeks pracy rzadko wystarcza w sporze przed sądem pracy. Bardzo często konieczne, a wręcz niezbędne jest odniesienie się do licznych aktów regulujących tę dziedzinę...
Więcej
Podrabianie markowych produktów może być wkrótce surowiej karane
07 sierpień 2012
w kategorii: Artykuły
Nowojorski sąd skazał 34 chińskie strony internetowe za sprzedaż podrobionych produktów marki Hermès. Znany producent luksusowej galanterii skórzanej otrzymał odszkodowanie w wysokości 100 mln dolarów. Dla porównania, w 2010 roku w podobnej sprawie, francuski sąd nakazał Ebay wypłacenie spółce LVMH zaledwie 5,7 mln euro! 6 marca spółka Hermès wystąpiła do nowojorskiego sądu z pozwem przeciwko grupie firm oraz osób prywatnych, które sprzedawały za pośrednictwem internetu podrobione torebki „Jane Birkin” marki Hermes. Nie wszystkich oskarżonych udało się...
Więcej
Świadczenie usług we Francji
07 sierpień 2012
w kategorii: Artykuły
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, coraz więcej polskich firm decyduje się na świadczenie usług poza granicami kraju, także we Francji. Działalność taka jest opłacalna, należy jednak być świadomym faktu, iż nieznajomość francuskiego prawa może stać się przyczyną kłopotów. Przestrzeganie kilku zasad pozwoli jednak na zabezpieczenie swoich interesów podczas świadczenia usług. Sprawdzenie kontrahenta Zanim jeszcze zaczniemy świadczyć usługę na rzecz francuskiego kontrahenta, należy zdobyć informacje na temat jego wypłacalności. Najbardziej...
Więcej