Czy wyroki zagraniczne maja moc prawna we Francji ?
25 marzec 2014
Wyroki zagranicznemoga miec moc prawna we Francji, jednak ich wykonanie nie jest automatyczne i zalezy od dziedziny prawa, ktorej dotycza; kraju, w ktorym zostaly wydane oraz umow miedzynarodowych, ktore Francja podpisala z poszczegolnymi krajami.

Klasyczna procedura exequatur dla wyroków spoza Francji

Co do zasady, by wyrok zagraniczny mógł wywoływać skutki prawne, należy go poddać procedurze stwierdzenia wykonalności orzeczenia (tzw. „procedura exequatur”). Sadem kompetentnym we Francji jest tzw. Tribunal de Grande Instance (Sad Wielkiej Instancji). Udział adwokata jest obowiązkowy.
Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, które są niezwykle istotne z perspektywy obywatela polskiego.

Wyroki wydane na terenie UE w dziedzinie praw majątkowych

Wyjątkiem od prowadzenia skomplikowanej i droższej procedury exequatur jest sytuacja, w której chodzi o wyrok w dziedzinie praw majątkowych, który pochodzi z jednego z krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii).
By moc rozpocząć egzekucje na podstawie takich wyroków, należy odwołać się do procedury uproszczonej, nazywanej stwierdzeniem tytułu wykonawczego (constatation de la force exécutoire).  W tym celu należy złożyć wniosek do sekretariatu sadu kompetentnego, który zatwierdza wykonalność wyroku na terenie Francji, nakładając na przetłumaczonym wyroku klauzule wykonalności.
Należy pamiętać, ze procedura uproszczona może być stosowana jedynie w wypadku, gdy wyrok został wydany w kraju UE. W innym razie, należy stwierdzić jego wykonalność droga zwyczajna.
W 2004 weszło w zżycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004, które ustanowiło europejski tytuł egzekucyjny tzw. ETE, dla roszczeń bezspornych, które znacznie uprościło procedurę wykonalności wyroków odnoszących się do takich roszczeń.
Decyzja jest poświadczana jako europejski tytuł wykonawczy przez państwo członkowskie, które wydało orzeczenie poprzez przyznanie standardowego formularza.
Warto wiedzieć, ze francuskie władze akceptują ten formularz w jeżyku francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim i hiszpańskim.
ETE we Francji może być automatycznie wykonany przez komornika, pod warunkiem, ze wyrok i formularz są w pełni jasne i zrozumiale oraz nie wymagają interpretacji.

Wyroki zagraniczne w dziedzinie praw osobowych

Co do zasady, wyroki w sprawach małżeńskich oraz dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej (rozwód, prawo opieki, prawo wizyt,…) nie wymagają procedury exequatur, by mieć skutki prawne. Możliwość wykonania wyroku musi być zatwierdzona przez Przewodniczącego sadu Tribunal de Grande Instance. Także w tym wypadku należy odwołać się do procedury uproszczonej. Wystarczy złożenie wniosku do sekretariatu sadu kompetentnego, który zatwierdza wykonalność wyroku na terenie Francji. Trzeba jednak pamiętać, ze odwołanie się do procedury execuatur może okazać się niezbędne. Dzieje się tak, gdy wyrok zagraniczny jest kwestionowany lub gdy trzeba przeprowadzić egzekucje z dóbr materialnych, jak w wypadku konfiskaty, zastawu lub zajęcia. Należy tez wspomnieć o możliwości każdego dłużnika odwołania się do specjalnego sadu egzekucji (juge de l’exécution) w celu ubiegania się o zawieszenie lub rozłożenie spłaty długu na raty, o ile warunki na to pozwolą.
  • Francuski Kodeks procedury cywilnej art. 509 do 509-7
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
  • Rozporządzenie (WE) nr 1869/2005 z dnia 24 listopada 2005 r.