OBSZARY PRAWNE I USŁUGI

Prawo podatkowe oraz usługi księgowe

 • podatek dochodowy, VAT
 • Strategia podatkowa i majątkowa
 • Podatkowość międzynarodowa
 • Sprawozdawczość podatkowa
 • Optymalizacja podatkowa
 • Prowadzenie sporów podatkowych
 • Audyty

Prawo handlowe

 • Analiza prawna w pełnym zakresie
 • Kompleksowe opinie prawne
 • Negocjowanie i opracowanie kontraktów międzynarodowych (sprzedaży, dystrybucji, franczyzy, agencyjnych)
 • Prowadzenie sporów w sprawach handlowych
 • Arbitraz

Prawo spółek

 • Tworzenie spółek i struktur
 • Nadzór korporacyjny
 • Fuzje i przejęcia (M&A)
 • Usługi finansowe dla przedsiębiorców
 • Spory udziałowców
 • Kapitał prywatny
 • Zabezpieczenia

Kancelaria współpracuje z polskojęzycznym biurem podatkowo-księgowym w Paryżu i w Warszawie

Prawo bankowe, finansowe i ubezpieczenia

 • Finansowanie strukturalne
 • Finansowanie dłużne
 • Kredyty i pożyczki bankowe
 • Leasing
 • Faktoring
 • Zabezpieczenia finansowe
 • Spory ubezpieczeniowe

Prawo pracy

 • Konstruowanie umów zatrudnienia
 • Restrukturyzacja zatrudnienia
 • Zwolnienia grupowe
 • Międzynarodowe świadczenia usług, migracje, zagraniczne oddelegowania pracowników, expatriaci
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Unijne prawo pracy
 • Prowadzenie sporów w zakresie prawa pracy

Prawo konkurencji i ochrona konsumenta. Prawo antymonopolowe

 • Wsparcie w procedurach „leniency”
 • Kontrola antymonopolowa
 • Kontrola fuzji i przejęć
 • Prawo ochrony konsumenta
 • Zagadnienia krajowego i wspólnotowego prawa nieuczciwej konkurencji
 • Kontrole zgodności z prawem unijnym
 • Lobbying

Spory i arbitraż

 • Prowadzenie sporów cywilnych
 • Prowadzenie sporów handlowych
 • Prowadzenie sporów w zakresie prawa pracy
 • Postępowania karne, przestępstwa urzędnicze
 • Prowadzenie sporów w zakresie prawa autorskiego
 • Prowadzenie sporów dotyczących domen internetowych
 • Spory z zakresu nieuczciwej konkurencji
 • Windykacje
 • Mediacja i arbitraż
 • Prowadzenie sporów przed sądami UE

Prawo własności intelektualnej i własności przemysłowej oraz prawo internetowe

 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej
 • Własność przemysłowa i transfer technologii
 • Handel elektroniczny i internetowy
 • Domeny internetowe
 • Spory własności intelektualnej i przemysłowej
 • Unijne prawo patentowe i znaków towarowych

Prawo nieruchomości i budowlane

 • Prawo budowlane
 • Finansowanie nieruchomości
 • Umowy najmu i dzierżawy
 • Sprzedaż i leasing zwrotny
 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości
 • Odzyskiwanie nieruchomości
 • Spory budowlane

Prawo transportowe

 • Rejestracja i spełnianie wymogów francuskiego i unijnego prawa transportowego
 • Umowy przewozowe o różnym stopniu skomplikowania
 • Licencje i zezwolenia
 • Wykroczenia transportowe
 • Spory transportowe

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Prowadzenie postępowania upadłościowego
 • Asystowanie w postępowaniu naprawczym lub likwidacyjnym
 • Egzekwowanie praw wierzyciela
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością

Prawo rodzinne i spadkowe

 • Spory rodzinne
 • Postępowania spadkowe we Francji

Kancelaria współpracuje z polsko jezyczną kancelarią notarialną w Paryżu