OFERTA

UPROSZCZONA UMOWA NA USŁUGĘ PRAWNA

Kancelaria proponuje sporządzenie umowy metodą uproszczoną w formie umowy elektronicznej gdzie w sposób całkowicie przejrzysty określony jest zakres oraz cena usług prawnych.

Cele umowy:

  • Ustalenie zakresu zlecenia (zarówno w doradztwie jak i w procedurach spornych)

Opracowanie środków prawnych:

  • Sporządzenie wstępnej pobieżnej opinii lub porady
  • Przedstawienie strategii kancelarii

Określenie przybliżonego czasu wykonania zlecenia:

  • Wyznaczenie etapów procedury
  • Ustalenie dat posiedzeń sądowych
  • Czasu trwania procedury

Koszt zlecenia ustalony na wstępie, z możliwością ewentualnych zmian za zgoda klienta w razie nieprzewidzianych okoliczności:

  • Stawki godzinowe dostosowane do rodzaju zlecenia
  • Wstępny budżet
  • Zawarcie umowy o success fee w razie wygranej
HSG Avocats proponuje konkurencyjne stawki dzięki zminimalizowaniu kosztów stałych, utrzymując wysoka jakość proponowanych usług.