ZESPÓŁ
W trosce o klienta, Kancelaria zawarła umowy partnerskie z najlepszymi specjalistami w licznych dziedzinach prawa. Dzięki temu kancelaria jest w stanie zaoferować profesjonalną obsługę prawną, odpowiadającą na wszystkie zapotrzebowania klienta.

Hanna STYPULKOWSKA-GOUTIERRE

Adwokat, założycielka
  • Transakcje i umowy międzynarodowe
  • Prawo spółek i prawo inwestycyjne
  • Spory handlowe
  • Francuskie i europejskie prawo pracy
Mecenas Goutierre specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach i kontraktach oraz francuskim i europejskim prawie pracy. Ma szerokie doświadczenie w zakładaniu jednostek i spółek na terenie Francji oraz w doradztwie prawnym w europejskich sporach z zakresu prawa pracy. Dzięki wysokim kwalifikacjom może prowadzić skutecznie lobbying na terenie Francji oraz reprezentować klientów przed europejskimi instytucjami wspólnotowymi. Jako jeden z nielicznych adwokatów może występować przed sądami w krajach UE w językach: francuskim, polskim, angielskim i włoskim. Od 30 lat jest adwokatem w Paryżu. Była założycielką kancelarii BGS Law, po czym Partnerem europejskiej Kancelarii Koan w Paryżu. Obecnie prowadzi własną kancelarie prawną. Mecenas Goutierre jest członkiem MEDEF Paris, Konfederacji Francuskich Pracodawców, a także nieustannie od 2004 roku pełni funkcje Prezesa Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej we Francji. W 2012 roku zostala powolana przez paryska Rade Adwokacka na funkcje Przedstawiciela Komisji przyjazni francusko – polskiej w celu wzmocnienia stosunkow miedzy Rada paryska i warszawska oraz wspierania wymian doswiadczalnych miedzy adwokatami obydwu krajow. Jako współzałożyciel światowej sieci niezależnych kancelarii, Mackrell International, Mecenas Goutierre jest w stanie zaoferować pomoc prawna klientom na całym świecie. Mecenas Goutierre o potrójnej narodowości (brytyjskiej, polskiej i francuskiej), posługująca się biegle pięcioma językami (francuskim angielskim polskim wloskim i rosyjskim), mająca szerokie doświadczenie w pomocy prawnej w międzynarodowym prawie handlowym, jest profesjonalnym doradcą dla przedsiębiorców na rynku francuskim. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi prawników może skutecznie działać we Francji, w Polsce i za granicą.

Jean-Laurent BOUREL

Adwokat, Partner
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo handlowe
  • Prawo umów
  • Transakcje międzynarodowe
  • Prawo pracy
  • Spory sądowe
  Mecenas Jean-Laurent Bourel posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa handlowego (z uwzględnieniem zagadnień nieuczciwej konkurencji). Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej. Doradza w zakresie strategii obrony praw autorskich, znaków towarowych, nazw domen, projektów, reklam oraz praw w Internecie. Jest również ekspertem w zakresie prawa handlowego, prawa umów oraz prawa pracy. Reprezentuje Klientów w postępowaniach gospodarczych i pracowniczych. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Paris I Sorbonne na kierunku Anglo-Amerykańskiego Prawa Gospodarczego oraz uzyskał dyplom LL.M. w dziedzinie Międzynarodowego Prawa Handlowego w Fordham Law School w Nowym Jorku. Był beneficjentem stypendium „Fordham-Sorbonne”. Wpisany na liste adwokacką w Paryżu w 2002 roku. Włada językiem francuskim i angielskim.