NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE DELEGOWANIA DO FRANCJI
12 maj 2016
OBOWIĄZKOWA KARTA IDENTYFIKACYJNA PRACOWNIKÓW SEKTORA BUDOWLANEGO

Ustawa „Macron” no2015-990 z dnia 6 sierpnia 2015 roku ustanawia obowiązek posiadania we Francji karty indenyfikacyjnej dla pracowników sektora budowlanego i prac publicznych (sektor „BTP’). Dekret no 2016-175 z dnia 23 lutego 2016 precyzuje, iż obowiązek ten ciąży na pracodawcach, którzy mają swoją siedzibę we Francji, jak również na pracodawcach zagranicznych zatrudniających pracowników delegowanych do Francji, w tym agencje pracy tymczasowej.

Zawody, których ten wymóg dotyczy, są wyszczególnione w powyższym dekrecie. O wydanie karty należy się zwrócić do stowarzyszenia o nazwie „Congés intempéries BTP-Union des caisses de France”. Oczekujemy obecnie na zarządzenie mające na celu określenie wysokości opłaty za kartę.

Wniosek o wydanie karty jest składany przez pracodawcę, a w wypadku pracowników zagranicznych agencji tymczasowych, wniosek jest składany przez francuską firmę klienta, czyli „pracodawcę użytkownika”. Obecnie karty nie są jeszcze wydawane, pomimo opublikowania ustawy i dekretu, ponieważ nie zostało jeszcze opublikowane zarządzenie mające doprecyzować istniejące przepisy. Od opublikowania tego zarządzenia, imienna karta dla KAŻDEGO PRACOWNIKA Z SEKTORA BUDOWLANEGO W TYM DELEGOWANEGO stanie sie absolutnie obowiązkowa i pracodawcy w ciągu dwóch miesięcy będą mieli obowiązek zadeklarowania swoich pracowników.

Za brak uzyskania karty grozi kara do 2000 € grzywny od pracownika oraz do 4000 € grzywny w przypadku recydywy.

Przypominamy również o obowiązku wyznaczenia reprezentanta ds kontroli przy zgłoszeniu delegowania, czyli osoby kontaktowej która musi władać językiem francuskim i być w posiadaniu całego zestawu obowiązkowych dokumentów w celu ich okazania w razie kontroli urzedów.