PUBLIKACJE

Mecenas Hanna Stypułkowska-Goutierre jest współautorem „Poradnik prawny Francja” (wydawnictwo Ambasady RP w Paryżu); jest współautorem artykułu „Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie równości między kobietami a mężczyznami : jakie skutki dla ubezpieczycieli ?” (czerwiec 2011). Ponadto jest autorem wielu artykułów w pismach sektorowych na temat prowadzenia działalności gospodarczej we Francji, zagadnień prawa pracy oraz świadczenia usług na terenie Francji.

WYSTĄPIENIA

  • Bilans 5 lat przynależności Polski do UE – PIPHF – październik 2010
  • Dostęp do funduszy unijnych: pewne ułatwienia – październik 2006
  • Uczestnik seminarium „Confrontations Europe” na temat referendum we Francji – marzec 2005
  • Rok po akcesji Polski – wystąpienie wraz z sp. Bronisławem Geremkiem – PIPHF – czerwiec 2005
  • Zagadnienia przystąpienia Polski do UE – PIPHF – luty 2004
  • Telewizyjna debata z Marine LE PEN – FR3 France Europe Express – październik 2003
  • Od 2003 roku doroczne szkolenia dla firm budowlanych w zakresie świadczenia usług we Francji
  • Regularne wystąpienia w klubach biznesu na temat gospodarki polskiej i zmian w ustawach (Club des Exportateurs, Medef) oraz podczas spotkań biznesowych i konferencji dla polskich firm i przedsiębiorców (Ambasada RP w Paryżu, Ambasada RP w Brukseli).
  • Regularne wystąpienia w mediach (TVN, CNBC, Polsat, France 2, France 3, audycje radiowe RFI) na tematy polityczne i gospodarcze we Francji

Od 2002 roku Mecenas Goutierre jako Prezes PIPHF regularnie prowadzi różne misje polskich firm do Francji oraz francuskich do Polski w sektorach budownictwa, lotnictwa, energetyki, nieruchomości, rolno-spożywczym, meblarskim itd. Przewodniczyła również dwóm misjom MEDEFu do krajów bałtyckich.