Pozew zbiorowo zwolnionych pracowników odrzucony
07 Sierpień 2012
Sąd Wielkiej Instancji w Paryżu odrzucił skargę 74 pracowników zwolnionych przez podwykonawcę znanej sieci perfumerii Marionnaud.

Problemy pracowników działu logistyki Marionnaud rozpoczęły się w 2006 roku, kiedy to sieć perfumerii postanowiła zlecić usługi logistyczne zewnętrznej firmie. Zawarta na 6 lat umowa, na podstawie której powstała CEPL (Europejska Spółka Usług Logistycznych), zakładała także przeniesienie dotychczasowych pracowników działu logistyki do nowej jednostki. Na początku 2011 roku Marionnaud wypowiedział CEPL umowę o świadczenie usług logistycznych. Nowy kontrakt podpisany z konkurencyjna firma nie przewidywała już jednak ponownego przejęcia pracowników, których dotknęły w związku z tym zwolnienia grupowe.

Rada Pracownicza CEPL oraz działające w przedsiębiorstwie związki zawodowe wystąpiły do sądu z zadaniem przywrócenia zwolnionych pracowników do pracy w zakładzie. Według adwokata Rady Pracowniczej CEPL zwolnienia nastąpiły niezgodnie z przepisem artykułu 1224-1 francuskiego Kodeksu Pracy, który stanowi, że w momencie przejęcia samodzielnej jednostki gospodarczej jej dotychczasowi pracownicy stają się automatycznie pracownikami nowego pracodawcy, bez jakiejkolwiek zmiany istniejących umów o pracę. Jego zdaniem, Marionnaud powinien był zostać uznany za współpraco dawcę pracowników zatrudnionych w CEPL, i w związku z tym, zobowiązany do ponownego zatrudnienia personelu przeniesionego do CEPL. Według pracowników wątpliwości wzbudzają przede wszystkim relacje Marionnaud ze swoim byłym podwykonawca. Otóż spółkę CEPL ciężko uznać za samodzielne przedsiębiorstwo, gdyż umowa zawarta z gigantem perfumeryjnym ograniczała jej praktycznie całkowicie możliwość pozyskiwania innych niż Marionnaud zleceniodawców na swoje usługi.

Sąd Wielkiej Instancji, w swoim wyroku ogłoszonym 10 kwietnia b.r., nie przychylił się jednak do argumentów Rady Pracowniczej CEPL. Zdaniem sędziów, zgodnie z prawem europejskim, spółka Marionnaud miała prawo zorganizować nowy przetarg i powierzyć usługi logistyczne konkurencyjnej firmie, bez konieczności ponownego zatrudnienia pracowników przeniesionych do CEPL.

Cytowana decyzja jest interesująca ze względu na fakt uwzględnienia przez francuskich sędziów prymatu prawa europejskiego nad francuskim prawem pracy. Świadczyć to może o stopniowym przenikaniu prawa europejskiego do francuskiego orzecznictwa prawa pracy, które było dotąd skoncentrowane głównie na francuskich przepisach.

Decyzja Sądu Wielkiej Instancji nie jest jednak ostateczna, gdyż Rada Pracownicza wniosła apelacje, która zostanie rozpatrzona w maju.